28 C
ha noi,vn

Chức năng nhiệm vụ

* Chức năng nhiệm vụ chuyên sâu: Tổ chức chăm sóc, điều trị cho sản phụ có thai bệnh lý trước và sau khi...

Giới thiệu khoa sản bệnh A4

KHOA A4 - CƠ CẤU TỔ CHỨC Lãnh đạo khoa: BsCKII. Đỗ Xuân Vinh Trưởng khoa Ths.Bs. Nguyễn Biên Thùy Phó trưởng khoa BsCKI. Mạch Văn Trường Phó trưởng khoa CN....
- Advertisement -

Recent Posts