Giới thiệu khoa sản bệnh A4

0
1538

KHOA A4 – CƠ CẤU TỔ CHỨC

  1. Lãnh đạo khoa:

BsCKII. Đỗ Xuân Vinh

Trưởng khoa

Ths.Bs. Nguyễn Biên Thùy

Phó trưởng khoa

BsCKI. Mạch Văn Trường

Phó trưởng khoa

CN. Hoàng Thị Liên

Điều dưỡng trưởng

Tổng số nhân viên:

  • Bác sỹ chuyên khoa II: 01
  • Thạc sỹ: 02
  • Bác sỹ chuyên khoa I: 02
  • Bác sỹ: 10
  • Hộ sinh, Điều dưỡng: 27
  • Hộ lý: 04

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here